Naudojimosi pirčių erdve bei pirtimis taisyklės

Užsakant privatų laiką Klaipėdos SPA pirčių erdvėje yra privalu susipažinti su šiomis taisyklėmis ir sutikimą jų laikytis patvirtinti parašu SPA centre esančiame žurnale.

1. Šios taisyklės taikomos ir privalomos visiems East Island pirčių zonos lankytojams, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Lankytojas, prieš sudarydamas sutartį paslaugoms pirkti (t.y. prieš nusipirkdamas naudojimosi „Privatus laikas” pirčių zona paslaugą savo reikmėms), privalo įdėmiai susipažinti su šiomis taisyklėmis jų griežtai laikytis bei atsakyti už pasekmes dėl šių taisyklių nežinojimo ir tai patvirtinti parašu „Susipažinimo su taisyklėmis“ žurnale.

2. Lankytoju laikomas kiekvienas asmuo, kuris naudojasi pirčių zonos paslaugomis.

3. East Island SPA už lankytojų sveikatai ir turtui kilusias pasekmes ar padarytą žalą tretiesiems asmenims neatsako, pretenzijų nepriima ir nenagrinėja, jei tos pasekmės atsirado dėl pačių lankytojų neatsargumo, nesilaikant šių taisyklių, įspėjamuosiuose ženkluose ir užrašuose teikiamos informacijos bei East Island SPA personalo teisėtų nurodymų nevykdymo.

4. Lankytojai yra visiškai atsakingi už savo sveikatos būklę ir galimybę naudotis „Privatus laikas” pirčių zonos paslaugomis. East Island administracija ir darbuotojai neatsako dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis pirčių erdvėje.

5. Nerekomenduojama pirčių zonoje lankytis asmenims, turintiems silpną sveikatą, besiskundžiantiems dažnais širdies, galvos, krūtinės skausmais bei kt.

6. Vaikai iki 16 metų į pirčių zoną įleidžiami tik lydimi juos prižiūrinčių suaugusių asmenų, kurie atsako už jų saugumą.

7. Suaugęs asmuo turi būti vyresnis nei 18 metų ir prisiimti visišką atsakomybę už prižiūrimų tokių asmenų saugumą, sveikatos būklę, elgesį, šių Taisyklių laikymąsi, už daiktų saugojimą, spintelių saugų užrakinimą.

8. Negalią turintys asmenys, kuriems dėl jų sveikatos būklės yra reikalinga nuolatinė kito asmens priežiūra, pirčių erdvėje gali lankytis tik lydimi jį prižiūrinčio pilnamečio asmens, kuris turi prisiimti visišką atsakomybę už tokio asmens saugumą.

9. Lankytojai privalo turėti maudymosi aprangą, rankšluostį, šlepetes, tinkamas avėti drėgnoje patalpoje.

10. Lankytojai, prieš įeidami į persirengimo kambarį, privalo nusiauti batus, įsidėti į spintelę, esančią  koridoriuje. Persirengimo kambariuose su lauko avalyne vaikščioti draudžiama.

11. Lankytojai, prieš įlipant į sūkurinę vonią, prieš įeinant į pirtis bei jomis pasinaudojus, būtinai turi nusiprausti duše.

12. Poilsio zonoje ant gultų, Himalajų pirtyje, privaloma pasitiesti rankšluostį.

13. Pirčių zonoje lankytis draudžiama:

13.1. infekcinėmis ligomis sergantiems asmenims;

13.2. asmenims, kurie serga konjunktyvitu, užkrečiamomis odos ligomis;

13.3. asmenims su atviromis žaizdomis;

13.4. asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų;

13.6. asmenims su kitais negalavimais, kurie kelia grėsmę savo ir kitų lankytojų sveikatai ir saugumui;

13.7. asmenims, kurių elgesys kelia pavojų pirtims ir jos zonoje esantiems įrenginimas, jo saugumui, higieninei būklei arba prieštarauja visuomenėje priimtoms gero elgesio taisyklėms.

14. Lankytojai privalo vykdyti visus East Island SPA personalo reikalavimus, užtikrinančius tvarką ir saugumą vandenyje, pirtyse bei kitose pirčių zonos patalpose.

15. East Island SPA darbuotojai turi teisę pašalinti iš pirčių zonos lankytojus, kurie nevykdo jų nurodymų ir/ar nesilaiko taisyklių.

16. Lankytojai privalo palikti vandens, pirčių zonas, jei to reikalauja East Island SPA darbuotojai.

17. Lankytojas, kuris nesilaiko šių taisyklių, nepaiso pirčių zonos teritorijoje išdėstytų įspėjamųjų ženklų, iškabose nurodytų reikalavimų, nevykdo teisėtų personalo nurodymų, po pakartotinio įspėjimo gali būti pašalintas iš pirčių zonos ir pinigai už likusį laiką negrąžinami.

18. Apsilankymo tukmė „Privatus laikas” pirčių zonoje skaičiuojama nuo atliktos rezervacijos laiko pradžios.

19. Lankytojai „Privatus laikas” pirčių zonos paslaugomis negali naudotis ilgiau, nei buvo išsipirkę, išskyrus atvejus, jeigu sumokama už papildomą laiką. Atsisakius mokėti ir toliau naudojantis paslauga, tokie lankytojai gali būti perduoti policijai.

20. Pirčių zonos patalpoje griežtai draudžiama:

20.1. eiti į pirtis ar vandens zoną nesusirišus plaukų (į kuoduką);

20.2. rūkyti ;

20.3. įsinešti maistą ir vartoti alkoholinius gėrimus, išskyrus tuos atvejus, jeigu buvo atskirai susitarta  su  East Island SPA Centro atsakingais darbuotojais. Maistas ir gerimai gali būti Pirčių zonoje laikomi tik tam skirtoje vietoje t.y. tik prie įėjimo durų esančios spintelės.

20.4. į dušus neštis šampūnų bei kitų prausimosi priemonių stikliniuose induose;

20.5. atsinešti ir naudoti skutimosi ir depiliavimo priemones;

20.6. vaikams iki 3 metų (imtinai) maudytis  be sauskelnių, specialiai skirtų naudojimui vandenyje;

20.7. įlipti į sūkurinę vonią ar išlipti iš jų ne tam skirtose vietose;

20.8. šokinėti į baseiną (sūkurinę vonią ar vaikų baseiną) nuo jo krašto;

20.9. palikti vaikus iki 14 metų be suaugusiųjų priežiūros;

20.10. gadinti  inventorių;

20.11. naudotis pirčių zonos paslaugomis dėvint netinkamus drabužius (pvz. apatiniais rūbais, paplūdimio šortais arba krepšininko sportine apranga) arba nedėvint rūbų;

20.12. spjaudyti ant grindų ir į vandenį, atlikti gamtinius reikalus ne tualete;

20.13.  rėkauti, švilpauti, bėgioti, stumdytis, grubiai elgtis, trukdyti kitiems lankytojams naudotis paslaugomis;

20.14. skalbti atsineštus daiktus dušuose ir kt. patalpose;

20.15. gręžti šlapius drabužius (maudymosi kostiumėlius, trumpikes, rankšluosčius ir kt. daiktus) persirengimo kambariuose;

20.16.  vartoti alkoholį, narkotines ar psichotropines medžiagas, būti apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir kt.

20.17. atsinešti ginklų;

20.18. atsinešti ir naudoti užpilus, eterinius aliejus ir vantas;

20.19. pirtyse pilti vandenį ar kitokias priemones ant akmenų, ant temperatūros jutiklio;

20.20. naudoti kosmetines priemones, kūno šveitiklius ir pan.;

20.21. reguliuoti pirčių patalpose esančius prietaisus.

21. Šlepetes būtina palikti prie įėjimo į pirtis.

22.Pirčių zonoje ir persirengimo kambariuose šiukšles mesti į tam skirtas vietas. Nepalikinėti ant žemės, po gultais, pirtyse, sukūrinėse voniose ar spintelėse.

23. Panaudotus East Island SPA mrankšluosčius/chalatus palikti pintinėse , kurios yra vyrų/moterų rūbinėse.

24. Pirčių zoną būtina palikti švarią ir tvarkingą, nepalikti šiukšlių, maisto, gerimų ar taros.

25. Pirčių zona ir persirengimo kambariai po „Privataus laiko” paslaugos turi būti atlaivinti neveliau, kaip iki paslaugos užakymo laiko pabaigos.

26. Lankytojui pažeidus taisyklių 11, 12, 13, 20, 21, 22 punktus Lankytojas sutinka ir įsipareigoja  sumokėti po 50,-eur baudą už kiekvieną pažeidimą.

27. Lankytojui pažeidus taisyklių 25 punktą Lankytojas už uždelsimą iki 30 min palikti patalpas sutinka ir įsipareigoja sumokėti 50,-eur baudą ,  o už kiekvieną sekantį pusvalandį dar po 50,- eur. baudą. Baudos sumokėjimas neatleidžia Lankytojo nuo pareigos sumokėti papildomai  kainą už naudojimąsi pirčių zonos ar kitos erdvės paslaugomis.

28. Tam tikrose, daugiau atidumo reikalaujančiose vietose, yra iškabinti įspėjamieji ženklai, kurių privaloma laikytis.

29. Lankytojas, padaręs žalą SPA Centrui ir jame esančiam turtui ir/ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai asmenys, atsako jų tėvai ar globėjai.

30. Lankytojas, patyręs turtinę ar neturtinę žalą baseine, nedelsdamas turi pranešti apie tai SPA Centro administracijai ar darbuotojui, nurodydamas įvykio vietą, laiką, aplinkybes, įvykį mačiusius asmenis. Jeigu lankytojas nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai ir pretenzijos dėl patirtos žalos sveikatai ir/ar turtui nenagrinėjami.

31. East Island nenagrinėja lankytojo pretenzijų bei neatsako už lankytojo patirtą turtinę ir/ar neturtinę žalą, jei lankytojas nesilaikė šiose Taisyklėse įtvirtintų reikalavimų ir/ar rekomendacijų.

Ačiū, kad renkatės East Island SPA. Linkime malonių pojūčių tikroje rytietiškų pojūčių oazėje!