Dovanų kuponų ir Masažų abonementų bendrosios taisyklės

East Island SPA

1.Bendrosios nuostatos:

1.1. Šios UAB „East Island“ dovanų kuponų ir masažų abonementų pirkimo-pardavimo bei panaudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja šių paslaugų teikimą UAB „East Island“ paslaugų teikimo vietose (toliau – SPA centrai) bei įmonės valdomoje ir tvarkomoje internetinėje parduotuvėje eastisland.lt (toliau – Internetinė parduotuvė), užtikrinant Lietuvos Respublikos įstatymų bei teisės aktų, nustatančių vartotojų teisių apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

1.2. UAB „East Island“ dovanų kuponas (toliau – Dovanų kuponas) – tai vienkartinio arba daugkartinio naudojimo specialus nustatytos formos blankas, patvirtinantis pirkėjo išankstinio mokėjimo faktą ir suteikiantis pirkėjui teisę nustatytu laikotarpiu įsigyti SPA centruose teikiamas paslaugas ar parduodamas prekes.

1.3. UAB „East Island“ masažų abonementas (toliau – Masažų abonementas) – tai daugkartinio naudojimo specialus nustatytos formos blankas, patvirtinantis pirkėjo išankstinio mokėjimo faktą ir suteikiantis pirkėjui teisę naudotis nustatytomis SPA centruose teikiamomis paslaugomis nustatytu laikotarpiu ir sąlygomis.

1.4. Gaudami, užsakydami ar naudodamiesi Dovanų kuponais ar Masažų abonementais, pirkėjai patvirtina, kad yra susipažinę su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei Pirkėjas nėra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, UAB „East Island“ turi teisę atsisakyti suteikti paslaugas.

1.5. Šios Taisyklės yra sandorio, kurį Pirkėjai sudaro naudodamiesi bendrovės paslaugomis, neatskiriama sąlygų dalis.

1.6. UAB „East Island“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias Taisykles. Tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Internetinėje parduotuvėje eastisland.lt.

2.Dovanų kuponų ir Masažų abonementų įsigijimas:

2.1. Dovanų kuponus ir Masažų abonementus galima įsigyti SPA centruose ir Internetinėje parduotuvėje.

2.2. Dovanų kuponai ir Masažų abonementai pirkėjams išduodami tik sumokėjus pilną Dovanų kupono ar Masažų abonemento kainą.

2.3. Ant Dovanų kupono ir Masažų abonemento yra nurodoma ir/ arba įrašoma kupono nominali vertė ir/ arba paslaugos pavadinimas, identifikacijos numeriai, galiojimo data ir kita informacija, reikalinga tinkamai informuoti Pirkėją, atlikti Dovanų kupono ir Masažų abonemento funkcijas.

2.4. Dovanų kuponas ir Masažų abonementas yra apsaugoti unikaliu identifikacijos kodu ir kitomis apsaugos priemonėmis.

2.5. Dovanų kuponas ir Masažų abonementas galioja 12 mėnesių nuo įsigijimo datos (nebent Dovanų kupone arba Masažų abonemente nurodyta kitaip) visuose EAST ISLAND SPA centruose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Druskininkuose), nepriklausomai kur jie buvo įsigyti.

2.6. Internetinėje parduotuvėje įsigyti Dovanų kuponai ir Masažų abonementai pirkėjo pasirinkimu jam išsiunčiami elektroniniu paštu (elektroninis kuponas) arba pristatomi nurodytu adresu Lietuvoje (fizinis kuponas). SPA centruose galima įsigyti tik fizinius kuponus. Po įsigijimo nėra galimybės pakeisti elektroninį kuponą fiziniu ar atvirkščiai, nėra galimybės Internetinėje parduotuvėje įsigyto Dovanų kupono ar Masažų abonemento atsiimti SPA centre.

2.7. Papildomoms paslaugoms, susijusioms su Dovanų kuponu ir Masažų abonementu, (pavyzdžiui, kupono pristatymas, kupono dėžutė ir pan.) gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Prieš gaudamas tokias paslaugas Pirkėjas yra informuojamas apie atitinkamos paslaugos papildomą apmokestinimą ir taikomo mokesčio dydį.

2.8. Perkant Dovanų kuponus ir/ arba Masažų abonementus, Pirkėjui pageidaujant, išrašoma nustatytos formos sąskaita, kuria įforminamas dovanų kupono arba masažų abonemento pardavimas. PVM sąskaita faktūra gali būti išrašyta tik po paslaugos suteikimo ar prekių įsigijimo SPA centre.

2.9. Dėl techninių kliūčių ar esant kitoms aplinkybėms Dovanų kuponų ir Masažų abonementų pardavimas gali būti sustabdytas ar nutrauktas. UAB „East Island“ taip pat turi teisę sustabdyti ir/ arba nutraukti Paslaugų teikimą konkretaus Pirkėjo atžvilgiu, jeigu šis Pirkėjas pažeidžia šias Taisykles, kitas bendrovės nustatytas taisykles ar sąlygas, elgiasi nusikalstamai ar jo veiksmai prieštarauja viešajai tvarkai ar gerai moralei.

 

3.Dovanų kuponų ir Masažų abonementų panaudojimas:

3.1. Įsigytą Dovanų kuponą arba Masažų abonementą pirkėjas gali panaudoti pats arba perleisti jį trečiajam asmeniui.

3.2. Norint pasinaudoti paslaugomis arba įsigyti prekių SPA centre yra būtina pateikti Dovanų kuponą arba Masažų abonementą fiziniu arba elektroniniu pavidalu.

3.3. Pamesti ar kitaip prarasti Dovanų kuponai ir Masažų abonementai į naujus nekeičiami.

3.4. Jei Dovanų kuponas ar Masažų abonementas yra sugadintas t.y. neįmanoma perskaityti jo identifikacijos numerio, EAST ISLAND SPA turi teisę jo nepriimti. Sugadinti Dovanų kuponai ar Masažų abonementai atgal nepriimami, pinigai už juos negrąžinami.

3.5. Vienu Dovanų kuponu galima atsiskaityti per kelis kartus, nepanaudota suma lieka kitam kartui.

3.6. Jei paslaugų ar perkamų prekių kaina yra didesnė už Dovanų kupone esančią sumą, pirkėjas skirtumą padengia kitais apmokėjimo būdais (bankine kortele, grynaisiais pinigais, kitu Dovanų kuponu).

3.7. Pilnai panaudojus Dovanų kuponą ir Masažų abonementą, jis tampa negaliojančiu.

3.8. Nepanaudotos Dovanų kupono ir Masažų abonemento sumos nėra grąžinamos.

3.9. Dovanų kuponas ir Masažų abonementas nėra priimami atgal, negali būti keičiami į pinigus arba į kitą Dovanų kuponą ar Masažų abonementą, negalima papildyti Dovanų kupone ir Masažų abonemente esančios sumos.

3.10. Su Dovanų kuponu negalima įsigyti Masažų abonemento, kito Dovanų kupono, negalima atsiskaityti Internetinėje parduotuvėje.

4.Dovanų kuponų ir Masažų abonementų galiojimo termino pratęsimo sąlygos ir tvarka:

4.1. Dovanų kuponų ir Masažų abonementų galiojimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo įsigijimo dienos, t.y. nuo momento, kai už jį buvo sumokėta. Jų galiojimo laikas yra nurodytas ant kuponų ir abonementų.

4.2. Pasibaigus Dovanų kupono ir Masažų abonemento galiojimui, jo galiojimas gali būti pratęstas:

4.2.1. Dovanų kuponas ir Masažų abonementas gali būti pratęstas tik jei yra nepanaudotas arba nepilnai panaudotas ir nuo jo galiojimo pabaigos praėjo ne daugiau nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.

4.2.2. Dovanų kuponas ir Masažų abonementas gali būti pratęstas papildomam 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui (skaičiuojant nuo pratęsimo mokesčio sumokėjimo dienos).

4.2.3. Dovanų kupono ir Masažų abonemento pratęsimo paslaugai taikomas 8 (aštuonių) eurų mokestis.

4.3. Dėl pratęsimo būtina pateikti laisvos formos prašymą el. paštu info@eastisland.lt, kuriame būtina nurodyti norimo pratęsti Dovanų kupono ir/ arba Masažų abonemento identifikacijos numerį arba pridėti Dovanų kupono ir/ arba Masažų abonemento kopiją.

4.4. Gavus el. paštu patvirtinimą, kad Dovanų kuponas ir/ arba Masažų abonementas atitinka pratęsimo sąlygas, mokestis už pratęsimo paslaugą turi būti atliktas į UAB „East Island“ banko sąskaitą LT594010051005441713. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti „Dovanų kupono ar Masažų abonemento pratęsimo paslauga ir identifikacinis kupono numeris“.

4.5. Apie pratęsimo paslaugos mokesčio sumokėjimą būtina informuoti el. paštu info@eastisland.lt pridedant mokėjimo kopiją.

4.6. Dovanų kupono ir/ arba Masažų abonemento galiojimas pratęsiamas per 3 (tris) darbo dienas nuo informavimo apie atliktą mokėjimą bei mokėjimo įskaitymo į UAB „East Island“ banko sąskaitą dienos. Patvirtinimas apie Dovanų kupono ir Masažų abonemento galiojimo pratęsimą išsiunčiamas tuo pačiu el.paštu, kuriuo buvo atsiųsta informacija apie pratęsimo mokesčio sumokėjimą.

4.7. Pasibaigus Dovanų kupono ir/ arba Masažų abonemento galiojimo laikui ir jo nepratęsus per nustatytą laiką, nepanaudotas Dovanų kupono ir Masažų abonemento likutis prarandamas, Dovanų kuponas ar Masažų abonementas anuliuojamas ir negali būti toliau naudojamas.