ES projektas

UAB „East Island“ įgyvendina projektą Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-1536 „UAB „East island“ E.komercija sprendinių diegimas“, kurio tikslas – sukurti ir įdiegti  naujus ir inovatyvius elektroninės savitarnos platformos sprendinius, naudojamus teikiamų paslaugų pardavimams vystyti ir užsakymams valdyti, kurių dėka bus reikšmingai išplėsta pardavimų rinka ir pardavimų apimtys.

Projekto įgyvendinimo metu įdiegti skaitmeniniai klientų savitarnos sprendiniai pagerins klientų aptarnavimo kokybę, integruosis į intensyviai vystomus ir naudojamus išmanių technologijų procesus ir duos abipusę sinergiją. Visi vartotojui skirti front-end ir kt. sprendiniai ir atvaizdavimai bus funkcionalūs ir patogūs naudoti. Įgyvendinus projektą bus taupomi ištekliai, augs paslaugų intensyvumas, įmonės konkurencingumas.

Projektui įgyvendinti buvo suteiktas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“.

Projekto pavadinimas: „UAB „East Island“ E. komercija sprendinių diegimas“

Projekto vykdytojas: UAB „East Island“

Projekto vertė: 36.830,00Eur

Skirta parama: 27.622,50Eur

Projekto įgyvendinimo pradžia: 2022-02-17.

Numatoma projekto įgyvendinimo pabaiga: 2023-03-31.